Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modificări ale documentului: Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web  www.pure-water.ro și vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem Suntem:  Pure Water SRL, Registrul comertului:J12 /341 /2006, Cod fiscal: RO18346350, Sediu:CONSTANTIN BRANCUSI 135, Cluj-Napoca, Romania.Numărul nostru de telefon la care ne puteti contacta : +40723-960-102 sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru www.pure-water.ro sau prin email rgdp@pure-water.ro sau prin posta.

 

Ne-am luat angajamentul să  respectam viata privata, de acee  luam in serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Pure Water SRL procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.Toate website-urile detinuțe de către Pure Water SRL sunt în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor („GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Pure Water SRL, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

  1. Principii de protecție a datelor 
  1. Datele personale
  1. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

  1. Scopul colectarii datelor personale
  1. Utilizarea datelor personale
  1. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO la adresa de email gdpr@pure-water.ro

  1. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ),  vă rugăm contactați DPO la adresa de email gdpr@pure-water.ro.

Cerere semnată și datată.

  1. Plângeri

Plângerile pot fi trimise la DPO,  gdpr@pure-water.ro

  1. Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul Pure Water SRL.

În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR,  GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.